Myslivecká motlidba

Chceš-li bt šťastný...

18.01.2015 11:06
Chceš-li být šťastný jeden den - opij se Chceš-li být šťastný jeden týden -zabij prase Chceš-li být šťastný jeden rok - ožeň se Chceš-li být šťastný celý život - važ si přírody...

Myslivcova motlidba

17.01.2015 15:21
Všemohoucí, věčný, dobrotivý, milosrdný a spravedlivý Bože, který jsi na lovu tak milostiplným a zázračným způsobem svatého Huberta k víře obrátil, Tebe prosím já i my všichni ctitelé tvého služebníka svatého Huberta, věnuj nám milostivě skrze jeho svatou přímluvu svoji Božskou přízeň a dopřej nám...