Myslivecké desatero

 I.
 
BUĎ VŽDY, VŠUDE A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ MYSLIVCEM TAK, JAK ZÁKON, PŘEDPISY A MYSLIVECKÉ ZVYKY KÁŽÍ A JAK JSI V NICH VYCHOVÁN A POUČEN BYL!
 
II.
 
KE ZVĚŘI SE CHOVEJ ŠETRNĚ, CHOVEJ JI, ZUŠLECHŤUJ A CHRAŇ!
 
III.
 
UPRAVUJ STAVY ZVĚŘE. DRAVOU ZBYTEČNĚ NESTŘÍLEJ, NEBOŤ I ONA V ÚNOSNÉ MÍŘE UŽITEČNÁ JEST!
 
IV.
 
PAMATUJ, ŽE PŘÍRODA NENÍ STŘELNICE. STŘÍLEJ JEN NA TO , CO BEZPEČNĚ ROZEZNÁŠ!
 
V.
 
PROTI ŮJEDNÍKŮM, BOUCHALŮM, PYTLÁKŮM A JINÝM ŠKŮDCŮM NEBUĎ SCHOVÍVAVÝ!BUĎ VŠAK OPATRNÝ!
 
VI.
 
NEBER NA LEHKOU VÁHU SVOU MYSLIVECKOU ČEST! TU VŽDY CHRAŇ A BRAŇ!
 
VII.
 
MLUV JEN NAŠÍ KRÁSNOU ČESKOU MLUVOU MYSLIVECKOU, NEBOŤ ONA JE NEHYNOUCÍM ODKAZEM NAŠICH MYSLIVECKÝCH PŘEDKŮ!
 
VIII.
 
ZACHOVÁVEJ NAŠE DOBRÉ ČESKÉ MYSLIVECKÉ ZVYKY A TRADICE! JE TO NEJEN TVOJE PRÁVO, ALE I POVINNOST!
 
IX.
 
PSA SVÉHO MILUJ NADE VŠECHNO! JEST TI NEJLEPŠÍM POMOCNÍKEM A VĚRNÝM DRUHEM!
 
X.
 
VŽDY A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ PŘI VÝKONU PRÁVA MYSLIVOSTI BUĎ TI NADÁLE NÁŠ PATRON SV, HUBERT OCHRÁNCEM!