Chceš-li bt šťastný...

18.01.2015 11:06

Chceš-li být šťastný jeden den - opij se

Chceš-li být šťastný jeden týden -zabij prase

Chceš-li být šťastný jeden rok - ožeň se

Chceš-li být šťastný celý život - važ si přírody

                                   a staň se myslivcem