MS Chlumany Kožlí

Naše sdružení bylo založeno 15.5.2013
 
Výměra honitby je 1 534 ha.
 Z toho tvoří: 542 ha les,
                   9 ha vodní plochy,
                   898 ha zemědělská půda,
                   85 ha ostatní plochy.