Archiv článků

Chceš-li bt šťastný...

18.01.2015 11:06
Chceš-li být šťastný jeden den - opij se Chceš-li být šťastný jeden týden -zabij prase Chceš-li být šťastný jeden rok - ožeň se Chceš-li být šťastný celý život - važ si přírody...

Myslivcova motlidba

17.01.2015 15:21
Všemohoucí, věčný, dobrotivý, milosrdný a spravedlivý Bože, který jsi na lovu tak milostiplným a zázračným způsobem svatého Huberta k víře obrátil, Tebe prosím já i my všichni ctitelé tvého služebníka svatého Huberta, věnuj nám milostivě skrze jeho svatou přímluvu svoji Božskou přízeň a dopřej nám...

Myslivecké desatero

24.08.2014 12:47
 I.   BUĎ VŽDY, VŠUDE A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ MYSLIVCEM TAK, JAK ZÁKON, PŘEDPISY A MYSLIVECKÉ ZVYKY KÁŽÍ A JAK JSI V NICH VYCHOVÁN A POUČEN BYL!   II.   KE ZVĚŘI SE CHOVEJ ŠETRNĚ, CHOVEJ JI, ZUŠLECHŤUJ A CHRAŇ!   III.   UPRAVUJ STAVY ZVĚŘE. DRAVOU...

Informace pro návštěvníky

20.02.2014 10:39
Informujte Vaše návštěvníky co možná nejčastěji o novinkách a akcích na Vašem webu. Aby se uživatelé naučili Vaše stránky pravidelně navštěvovat je důležité webovou prezentaci pravidelně aktualizovat. Pro automatickou distribuci článků až k čtenáři můžete využít RSS kanály.

Webová prezentace byla spuštěna

20.02.2014 10:38
Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese uživatelům. Pokuste se návštěvníkům stručně a jasně sdělit, proč by se na tuto stránku měli pravidelně vracet a jaké...
Záznamy: 1 - 5 ze 5